ATIXIS được chọn là nhà cung cấp ưu tiên và đã ký thỏa thuận khung với EDF về kỹ thuật MEP trong các nhà máy điện hạt nhân

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên