AMO Technique

HỖ TRỢ QUẢN LÝ KỸ THUẬT : NẮM VỮNG KỸ THUẬT SẼ MANG ĐẾN LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO DỰ ÁN

Atixis đề xuất dịch vụ trong tất cả các nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật (AMO) cần thiết cho việc thiết kế và thực hiện các dự án xây dựng. Chúng tôi nắm vững các phân tích thông số kĩ thuật cũng như các hồ sơ của các nhà cung cấp dịch vụ có thể tham gia dự án (tư vấn thiết kế và các nhà thầu phụ) từ đó đảm bảo từng bước hoàn thành các mục tiêu để ra của khách hàng.

Chuyên môn của chúng tôi cho các dự án của bạn

Để được tiến hành tốt, một dự án đòi hỏi một sự phân tích đánh giá nghiêm túc (cụ thể là các đánh giá kĩ thuật, tính khả thi, v.v.) để có thể tích hợp các khía cạnh kinh tế và môi trường cho dự án cũng như tôn trọng các tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn sinh thái và sự tiện nghi được quy định bởi luật pháp và các tổ chức pháp lý. Để giải quyết và đối chiếu tất cả các yếu tố của dự án mà quản lý dự án đã xuất hiện. Nhiệm vụ của quản lý dự án của chúng tôi là hỗ trợ cho chủ đầu tư hay người có thẩm quyền quyết định dự án dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn vững chắc và kiến thức kỹ thuật chuyên sâu (tất cả các hạng mục kỹ thuật (MEP), kết cấu, an toàn cháy nổ, thông gió …). Chúng tôi giúp khách hàng có các đánh giá khách quan để đưa ra các quyết định quan trọng cho dự án.

Để giúp phát triển và thực hiện dự án, chúng tôi cung ứng cho khách hàng :

  • Văn phòng thiết kế, sẽ thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu;
  • Đại diện cho chủ đầu tư có tư cách pháp nhân thay cho chủ đầu tư. Đai diện chủ đầu tư sẽ xác định các thông số kỹ thuật cần thiết của dự án (nhu cầu, ngân sách và tiến độ tạm thời của công trình);
  • Người quản lý dự án tổng thể có trách nhiệm điều phối dự án.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trong khuôn khổ hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án, chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ đưa dự án vào hiện thực :

  • Kiểm toán kỹ thuật : nhờ các nhóm chuyên gia (kỹ sư, chuyên gia tư vấn và kiến ​​trúc sư), chúng tôi sẽ phân tích đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của công trình hoặc thiết bị kỹ thuật được đề suất. Nhờ các kiểm toán kỹ thuật, khách hàng của chúng tôi sẽ có những nhận định chính xác về dự án. Bước này đồng thời cũng rất quan trọng trên góc nhìn tài chính vì nó cho phép bạn điều chỉnh ngân sách và thương lượng (cho thuê, mua đất, v.v.) ;
  • Các nghiên cứu khả thi : kiểm tra dự án kính có khả thi về mặt kỹ thuật và khả thi về mặt kinh tế hay không. Một nghiên cứu khả thi sẽ trình bày chi tiết về các rủi ro, các điểm nhạy cảm và các ràng buộc liên quan đến dự án của bạn (chương trình nghị sự, tiêu chuẩn, chi phí, v.v.) ;
  • Các bước triển khai kỹ thuật : Nhằm hoạch định một quy trình kĩ thuật chi tiết cho tất cả các bên liên quan tại từng thời điểm dự án ;
  • Theo dõi thiết kế các hạng mục kỹ thuật khác nhau (các yếu tố cần thiết cho dự án) ;
  • Tham gia vào các hội đồng đánh giá kỹ thuật : chúng tôi đề nghị tham gia vào phân tích đánh giá hồ sơ đấu thầu của các công ty nhằm giúp khách hàng chọn được nhà thầu tốt nhất ;

Giám sát thực hiện các lô kỹ thuật : chúng tôi có thể đảm bảo theo dõi tài chính, theo hợp đồng, để đảm bảo sự tôn trọng của các tiêu chuẩn xây dựng, v.v.

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên
é" Atixis : un accompagnement sur-mesure pour vos projets de construction