AMO Construction

Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý tổng thể dự án

ATIXIS, văn phòng quản lý dự án thiết kế và phát triển các giải pháp tối ưu cho các dự án xây dựng.

Từ 6 năm thành lập, các kĩ sư về xây dựng của chúng tôi đã và đang tham gia vào tất cả các dạng dự án xây dựng khác nhau (cải tạo và xây dựng mới). Dưới danh nghĩa Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án, chúng tôi có thể tham gia vào tất cả các giai đoạn của dự án : nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, nghiên cứu cơ sở, giám sát kĩ thuật, giám sát thi công, …

Đội ngũ kĩ thuật chất lượng cao giúp phát triển dự án của bạn trong xây dựng mới cũng như cải tạo.

Lựa chọn ATIXIS cũng chính là sử dụng một văn phòng thiết kế kĩ thuật và quản lý dự án để theo sát dự án của bạn từ giai đoạn ý tưởng đến lúc đưa vào hoạt động. Để làm được điều đó, chúng tôi luôn có một đội ngũ chuyen gia kĩ thuật đa ngành cho nhu cầu của từng loại dự án xây dựng mới hay cải tạo. Những ki nghiệm của chúng tôi cho phép chúng tôi đề suất các giải pháp phù hợp với từng dự án bên cạnh các ứng dụng những kĩ thuật tiên tiến. Sự phát triển của bạn là mục tiêu của chúng tôi, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để có những trao đổi đầu tiên.

Cung cấp dịch vụ quản lý dự án hoàn chỉnh và theo yêu cầu.

Trong khuôn khổ quản lý tổng thể dự án, chúng tôi cung ứng các dịch vụ như sau :

  • Nghiên cứu tiền khả thi để xách định tính khả thi về mặt kĩ thuật và kinh kế của dự án. Có thể là các dự án công nghiệp hoặc các trung tâm điện lực. Chúng tôi có thể tổ chức mời thầu các nhà thầu tiềm năng và lập báo cáo phân tích so sánh các hồ sơ thầu về mặt kĩ thuật và kinh tế cũng như các rủi ro tác động đến môi trường và tổ chức từ đó đưa ra các tư vấn thích hợp cho dự án.
  • Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ trong giai đoạn lập dự án. Giai đoạn này giúp xác định diện tích cần thiết của dự án, xây dựng sơ đồ chức năng của công trình xây dựng, xác định sự phát triển có thể trong tương lai, lập các kế hoạch tài chính, nghiên cứu các dự toán xây dựng và đánh giá thời gian thực hiện.
  • Chúng tôi tham gia giám sát dự án. Công việc của kĩ sư xây dựng chính là cầu nối giữa các bên tham gia dự án để đảm bảo sự phát triển của dụ án.
  • Chúng tôi tham gia giám sát kĩ thuật cho dự án nhằm theo sát sự vận hành cũng như đảm bảo sự tích hợp trong thiết kế cũng như tính khả thi của dự án.
  • Chúng tôi tham gia giám sát dự án. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công trường trong suốt gia đoạn thi công của dự án. Ví dụ, chúng tôi kiểm tra đê đảm bảo các quy trình hay tiêu chuẩn (quy hoạch, vệ sinh, an toàn, …) được tôn trọng và sử lý các vấn đề phát sinh.

Với tư cách hỗ trợ chủ đầu tư, chúng tôi tham gia xuyên suốt dự án của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là biến ý tưởng của bạn thành một dự án cụ thể và biến dự án thành hiện thực.

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên
é" Des ingénieurs en construction de bâtiment au service de vos projets