Kỹ thuật MEP

Kỹ thuật MEP

Văn phòng Các nghiên cứu về chất lỏng của chúng tôi sẽ bổ sung cho bạn về Hợp đồng và theo dõi việc thực hiện các lô sau:

  • Dòng điện cao / dòng điện thấp
  • Sự an toàn
  • Đáp ứng
  • Thông gió
  • Lò sưởi
  • Hệ thống ống nước
  • Hút khói
  • An toàn cháy nổ
  • Incendie Điều phối (CSSI)
  • Phòng ngừa

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên