TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Văn phòng Fidelidiade ở tháp W

Sứ mệnh

Khí dung và kỹ thuật nhiệt để lắp đặt các văn phòng Fidelidade mới

Rất nhiều quan tâm
CVC
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Quan niệm
Vị trí
Phòng thủ Paris
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
1000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên