TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Dự án AMO nghe nhìn Carré Michelet

Sứ mệnh

AMO và MOE nghe nhìn cho các không gian cụ thể

Rất nhiều quan tâm
Nghe nhìn
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Quan niệm
Vị trí
Paris - Quốc phòng
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên