TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Bảo vệ động đất sinh học

Sứ mệnh

Tư vấn và AMO - Quản lý và thực hiện các cấu trúc bảo vệ sinh học

Rất nhiều quan tâm
Bảo vệ bức xạ
Khu vực
Công nghiệp - Hạt nhân
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
NPP Tricastin
Lập kế hoạch
2013
Bề mặt
2013
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên