TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Cải tạo khách sạn Lutetia

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án, Chuyên môn kỹ thuật, Quản lý các công trình phức tạp

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Khách sạn
Các giai đoạn dự án
DET / AOR
Vị trí
Paris 15
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 10 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên