TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Đưa tín hiệu âm thanh của Bảo tàng Quai Branly trở lại phù hợp

Sứ mệnh

Soạn thảo các thông số kỹ thuật để điều chỉnh SSS phù hợp với việc khởi động động cơ hút khói

Rất nhiều quan tâm
SSI, Hút khói, Âm học
Khu vực
ERP - Bảo tàng
Các giai đoạn dự án
Chương trình
Vị trí
Paris 7
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên