TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO hoạt động trong lĩnh vực bất động sản – Cải tạo khuôn viên Crédit Agricole

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án, chuyên môn kỹ thuật, quản lý dự án

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
APD / PRO / DET / AOR / FM
Vị trí
Saint-Quentin-en-Yvelines
Lập kế hoạch
2015 - 2016
Bề mặt
> 50 000 m²
Ngân sách dự án
Không áp dụng

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên