TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – MRI (Quản lý rủi ro cháy) JDT

Sứ mệnh

Cải tạo tất cả các hệ thống phát hiện cháy trong các tòa nhà cấp ba và bán công nghiệp trong hạm đội hạt nhân của Pháp

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Công nghiệp - Hạt nhân
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
19 CNPE
Lập kế hoạch
2013 - 2018
Bề mặt
> 1 500 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên