TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO SSI – Cải tạo Thư viện François Mitterrand

Sứ mệnh

Quản lý gói hệ thống an toàn cháy nổ như một phần của việc cải tạo BnF

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2017 - …
Bề mặt
364 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên