TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý hồ sơ bảo hiểm cho 19 NPP của Pháp

Sứ mệnh

Giám sát hồ sơ bảo hiểm chống cháy nổ và rủi ro sự cố máy móc trên các NPP

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Nguyên tử
Các giai đoạn dự án
NC
Vị trí
19 CNPE français
Lập kế hoạch
2015 - 2017
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên