TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO SSI – Nhà ga Grand Paris

Sứ mệnh

Quản lý lô hệ thống an toàn cháy nổ cho tất cả các nhà ga Grand Paris

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Vận chuyển
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2018 - …
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên