TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Tái phát triển tầng 2 và 4 của Viện Paris Brune

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án, Chuyên môn kỹ thuật

Rất nhiều quan tâm
HVAC, Hệ thống ống nước
Khu vực
ERP - Bệnh viện
Các giai đoạn dự án
DCE
Vị trí
Paris 15
Lập kế hoạch
2017-2018
Bề mặt
> 2 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên