TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Xây dựng cơ sở đào tạo mới

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án / Quản lý dự án

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
Nhiều sản phẩm
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2017 - …
Bề mặt
74 ha
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên