TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Xây dựng nhà ở xã hội

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án - Thực hiện chương trình, Giám sát thực hiện

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Phòng ở
Các giai đoạn dự án
Bất kỳ giai đoạn nào
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2017 - 2020
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
100 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên