TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo khách sạn Opera Cadet

Sứ mệnh

Nâng cấp Khách sạn Opera Cadet - Kỹ thuật

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Khách sạn
Các giai đoạn dự án
Toutes
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2018 - 2020
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên