TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Chương trình – Địa điểm thủy điện Revin

Sứ mệnh

Thực hiện chương trình giám sát và quản lý công việc

Rất nhiều quan tâm
Đường xá, Công trình kết cấu
Khu vực
Công nghiệp - Thủy điện
Các giai đoạn dự án
PRO / ACT
Vị trí
Revin
Lập kế hoạch
2014
Bề mặt
> 1000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên