TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Creation of AXA’s national safety standards

Sứ mệnh

Soạn thảo các tiêu chuẩn an toàn AXA áp dụng cho tất cả các tài sản bất động sản cấp ba của công ty.

Rất nhiều quan tâm
Sự an toàn
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Kho
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2018-2019
Bề mặt
Sans Objet
Ngân sách dự án
Không áp dụng

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên