TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CRisk và tư vấn an ninh Xây dựng căn cứ hạt nhân EDF mới

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án trong khuôn khổ xây dựng cơ sở bảo trì

Rất nhiều quan tâm
An toàn, An ninh, Bảo vệ bức xạ, Thông gió hạt nhân, Mô-đun
Khu vực
Công nghiệp - Hạt nhân
Các giai đoạn dự án
Thiết kế
Vị trí
Saint-Dizier
Lập kế hoạch
2014 - 2015
Bề mặt
21 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên