TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Cải tạo SSI địa phương của sự tương hỗ của các kiến ​​trúc sư người Pháp

Sứ mệnh

CSSI để cải tạo hệ thống an toàn cháy nổ

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Paris 08
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
> 2500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên