TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Làng Thiais

Sứ mệnh

CSSI cho các công trình chuyển đổi của trung tâm mua sắm Thiais Village

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
ERP - Thương mại
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Thiais
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
400 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên