TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Tạo tòa nhà RDD

Sứ mệnh

CSSI như một phần của việc tạo ra một tòa nhà mới

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Dược phẩm
Các giai đoạn dự án
Quan niệm
Vị trí
Dreux (28)
Lập kế hoạch
2019
Bề mặt
6000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên