TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Tháp điều khiển – Sân bay Charles-de-Gaulle

Sứ mệnh

CSSI để cải tạo hệ thống hút khói và an toàn cháy nổ cho các tháp điều khiển miền Bắc, miền Nam và miền Trung

Rất nhiều quan tâm
SSI / Hút khói
Khu vực
Sân bay
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Roissy
Lập kế hoạch
2016 - 2019
Bề mặt
200 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên