TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Trung tâm Bệnh viện Rémy Gourmont

Sứ mệnh

CSSI để cải tạo ISS loại A và lắp đặt hệ thống hút khói

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
ERP - Bệnh viện
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Paris 19
Lập kế hoạch
2018-2019
Bề mặt
2350 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên