TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Xây dựng Khuôn viên Đại học Nanterre – Icade

Sứ mệnh

CSSI để xây dựng một tòa nhà phức hợp

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Nanterre
Lập kế hoạch
2017 – 2020
Bề mặt
> 100 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên