TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

CSSI – Xây dựng sân bay trực thăng – RTE

Sứ mệnh

CSSI để xây dựng Sân bay trực thăng

Rất nhiều quan tâm
SSI, Hút khói
Khu vực
Sân bay
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Avignon
Lập kế hoạch
2015
Bề mặt
12 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên