TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Đánh giá an toàn 16 địa điểm RTE PACA

Sứ mệnh

Thực hiện kiểm tra an toàn cháy nổ đối với tài sản cấp ba của RTE PACA

Rất nhiều quan tâm
SSI, Hút khói, Phân chia ngăn
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
PACA
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên