TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Danh sách tòa nhà – CNPE tiếng Pháp

Sứ mệnh

Danh sách các tòa nhà NPP của Pháp liên quan đến ISS của họ

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Chương trình
Vị trí
19 CNPE français
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 1 M m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên