TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Economist – Redevelopment of operating theaters St Joseph Foundation

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật và kinh tế xây dựng

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP - Bệnh viện
Các giai đoạn dự án
DCE
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên