TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

FARN (Lực lượng hành động nhanh hạt nhân) – Chương trình gồm 8 thành phần

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án, Hiện thực hóa chương trình tòa nhà FARN trên hai NPP

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
Công nghiệp - Hạt nhân
Các giai đoạn dự án
Chương trình
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2013
Bề mặt
4000 m²
Ngân sách dự án
> 5M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên