TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Hệ thống hút khói và kiểm tra SSI – Trang web EDF Cap Ampère

Sứ mệnh

Viết chẩn đoán hệ thống SSI và hút khói, Chiến dịch đo lường, Ước tính ngân sách

Rất nhiều quan tâm
Hút khói, SSI
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
St Denis
Lập kế hoạch
2014
Bề mặt
> 100 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên