TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Hỗ trợ của chủ dự án – IEAG CHOOZ

Sứ mệnh

Hỗ trợ EDF để lắp đặt hệ thống chữa cháy khí

Rất nhiều quan tâm
SSI, IEAG
Khu vực
Ngành công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
CNPE de Chooz
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên