TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Hợp đồng khung MOAD cho việc tái phát triển các chi nhánh LCL

Sứ mệnh

AMO để quản lý đổi mới các chi nhánh LCL theo khái niệm mới

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ngân hàng
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên