TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Hướng dẫn và tuyên bố về an toàn – Cinéma Chaplin Paris

Sứ mệnh

Kế hoạch kỹ thuật của các thông báo an toàn và khả năng tiếp cận rạp chiếu phim hiện có

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Chương trình
Vị trí
Paris 15
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên