TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kế hoạch Tổ chức Nội bộ – Trang web EDF Cap Ampère

Sứ mệnh

Soạn thảo kế hoạch tổ chức nội bộ cho địa điểm EDF ở Cap Ampère

Rất nhiều quan tâm
Bảo vệ
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
POI
Vị trí
Saint Denis
Lập kế hoạch
2016
Bề mặt
130 000 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên