TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kho AMO Works Trung tâm việc làm

Sứ mệnh

AMO để thiết lập tiêu chuẩn công việc quốc gia của Pôle emploi

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Kho lưu trữ quốc gia
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên