TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm soát chất lỏng ETF – Tòa nhà Cityzen Rueil

Sứ mệnh

Quản lý dự án linh hoạt để phát triển các tầng văn phòng

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
PRO
Vị trí
Rueil-Malmaison
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 1000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên