TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm soát truy cập – Trang web EDF Cap Ampère

Sứ mệnh

Đánh giá hệ thống kiểm soát hiện có của địa điểm EDF ở Cap Ampère

Rất nhiều quan tâm
Kiểm soát truy cập
Khu vực
Cấp ba
Vị trí
Saint-Denis
Lập kế hoạch
2014
Bề mặt
130 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên