TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm toán – PCCC 30 kho xe buýt

Sứ mệnh

Thực hiện kiểm tra hệ thống phun nước, SSI và hút khói của 30 kho xe buýt

Rất nhiều quan tâm
SSI, Hút khói
Khu vực
Ngành công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Chẩn đoán
Vị trí
Diagnostic
Lập kế hoạch
2014 - 2015
Bề mặt
Ngành công nghiệp
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên