TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm tra An toàn EDF – Các địa điểm cấp ba trên Đảo Reunion

Sứ mệnh

Kiểm tra an toàn của tất cả các địa điểm EDF trên Đảo Reunion

Rất nhiều quan tâm
Sự an toàn
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
Ile de la Réunion
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 30 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên