TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm tra ISS – Các trang web EDF Cap Ampere và Sextant

Sứ mệnh

Tiến hành kiểm tra các công trình lắp đặt hiện có - tòa nhà Cap Ampère và Sextant

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
St Denis
Lập kế hoạch
2013
Bề mặt
> 130 000 m²
Ngân sách dự án
> 1 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên