TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm tra ISS và hút khói – Tour Michelet La Défense

Sứ mệnh

Thực hiện chẩn đoán, dự trù kinh phí

Rất nhiều quan tâm
SSI / Hút khói
Khu vực
Cấp ba / IGH
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
Phòng thủ
Lập kế hoạch
2015 - 2016
Bề mặt
> 70 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên