TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Lập trình AMO – Xây dựng khách sạn 132 phòng

Sứ mệnh

Lập trình

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Khách sạn
Các giai đoạn dự án
Lập trình
Vị trí
Paris 13
Lập kế hoạch
2018 - ….
Bề mặt
> 10 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên