TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tổng quản lý dự án Khách sạn 4 sao PARIS

Sứ mệnh

Quản lý dự án chung

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
Cải tạo khách sạn
Các giai đoạn dự án
Bất kỳ giai đoạn nào
Vị trí
Paris Centre
Lập kế hoạch
2018 - 2020
Bề mặt
6 000 M2
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên