TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

MOE CVC – Tour Kupka C La Défense

Sứ mệnh

Hiện thực hóa vốn ODA trong BIM để cải tạo hệ thống HVAC của tháp Kupka

Rất nhiều quan tâm
CVC
Khu vực
Cấp ba / IGH
Các giai đoạn dự án
APD
Vị trí
Paris – La Défense
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 10 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên