TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

MOE Fire Safety & Security – Datacenter – EDF

Sứ mệnh

Quản lý dự án an ninh và an toàn phòng cháy để cải tạo việc lắp đặt Trung tâm Dữ liệu An ninh / An toàn

Rất nhiều quan tâm
An ninh An toàn Phòng cháy chữa cháy
Khu vực
Đệ tam - Trung tâm dữ liệu
Các giai đoạn dự án
APS à AOR
Vị trí
Bảo mật
Lập kế hoạch
2017 - 2019
Bề mặt
10 000 m²
Ngân sách dự án
Bảo mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên