TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

MOE Hút khói – Chalet Le Barioz – Tổng cộng

Sứ mệnh

Quản lý dự án trong khuôn khổ cải tạo hệ thống hút khói cơ học của trung tâm nghỉ mát

Rất nhiều quan tâm
Hút khói
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Tính khả thi / DCE
Vị trí
Isère
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 2000 m²
Ngân sách dự án
> 200 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên