TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

MOE Sécurité Incendie – Kiểm tra việc chống cháy của 10 địa điểm đầu máy toa xe

Sứ mệnh

Thực hiện kiểm tra hệ thống phun nước, SSI và hút khói tại 10 vị trí đầu máy toa xe

Rất nhiều quan tâm
SSI / SPK Hút khói
Khu vực
Ngành công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Chẩn đoán
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2019
Bề mặt
> 100 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên